Hoe blokkeer ik een klant?

Coach kent 2 soorten blokkades.

Klantblokkade:

De klant inclusief alle abonnementen worden geblokkeerd. Dat houdt in dat als de klant zich probeert te registreren er een melding komt dat de klant zich moet melden.
Om een klant blokkade uit te voeren klik op de blokkade knop boven in het administratie scherm  en vul de gegevens in.
Om een klant blokkade op te heffen klik nogmaals op dezelfde knop en daarna op <opheffen>

Abonnementblokkade

Het abonnement wordt geblokkeerd en optioneel wordt ook de einddatum van het abonnement opgeschoven en de openstaande facturen.
Om een abonnementblokkade uit te voeren klik in de administratie op het tabblad [abonnement], daaronder op het subtabblad [blokkade} en dan op de knop <nieuw>.
Het volgende scherm verschijnt:

Vul de gegevens in:

  • Klantblokkade (niet van toepassing hier)
  • startdatum en einddatum van de blokkade
  • blokkadereden : geef (verplicht) de blokkade reden op.
  • opschuiven eindddatum : schuif de einddatum van het abonnement op met het aantal dagen (maanden) dat de blokkade geldig is.
  • opschuiven factuurschema : het factuurschema kan alleen worden opgeschoven indien de eindatum ook wordt opgeschoven. Factuurschema-regels die na de startdatum van de blokkade zijn gepland zullen worden opgeschoven met de duur van de blokkade. Reeds gefactureerde schemaregels zullen hierbij niet worden verschoven. Hierbij wordt rekening gehouden met de eventueel ingestelde vervroegde factuurdagen.
  • notities : extra notities.

Lees onderstaande zorgvuldig door !

Controleer voor de zekerheid altijd de factuurschemaregels in tabblad [factuurschema] indien er is gekozen voor de optie ‘opschuiven factuurschema’.

Als er een blokkade is ingesteld geweest met een einddatum die ver in de toekomst ligt, dan zullen deze facturen dus ook op die toekomstige datum komen te staan. Hou daar rekening mee als de blokkade handmatig wordt opgeheven !! De factuurschemaregels worden namelijk niet automatisch terug gezet!