Hoe maak ik een debiteuren overzicht met de openstaande posten?

Voor een debiteuren overzicht voer de volgende commando’s uit:

Ga naar menu Overzicht – Klant; map klant financieel.

Maak de volgende instellingen :

 • Klik op de veldkiezer  en vink het veld ‘betaalmiddel activiteit’ aan.
 • Klik op de filterknop bij de kolom [debet] en kies ‘aangepast…’

 • Het volgende scherm wordt getoond en vul in Debet groter dan 0

 • Er staat nu een overzicht van alle leden met een openstaand bedrag.

Overige belangrijke filter mogelijkheden :

 • filteren op debetdagen (bv > 30 dagen)
 • filteren op betaalmiddel activiteit (bv alles behalve incasso)
 • maak een voettekst om het totaalbedrag te zien. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op de blauwe balk onder de kolom [debet] en kies ‘Som’.

Mailing
Om deze klanten een brief te sturen voer de volgende extra stappen uit:

 • klik na het maken van bovenstaande selecte op het icon () om de selectie op te slaan
 • geef een naam aan deze selectie en kies <opslaan>
 • ga naar menu Overzicht – Mailing – Mailmerge
 • open de juiste brief of maak een brief aan met de knop <nieuw>
 • Zie de help (F1) aldaar voor meer informatie
 • op tabblad [klantselecties] kan de opgeslagen selectie worden gekozen en afgedrukt.