E-mail instelling in Coach

Technische instellingen email

Voer de volgende commando’s uit voor het instellen van de email :

 • Start het programma Coach op met gebruiker administrator
 • ga naar menu Bedrijf-Beveiliging-gebruiker
 • dubbelklik op de gebruiker die de e-mails gaat versturen
 • Kies in het volgend menu het tablad E-mail
  • Vul in het veld Naam  je naam in.
   Vul in het veld Emailadres  je e-mailadres in. (Dit moet een bestaand e-mailadres zijn )
  • Vul in het veld SMTP server de smtp server in van de internet provider van het sportcentrum. Deze gegevens moeten bij de systeembeheerder bekend zijn.
  • Vul in het veld Gebruikersnaam de inlog naam in voor je e-mail adres
  • Vul in het veld Wachtwoord het wachtwoord in van je e-mail adres

Zie voorbeeld:

Na het invullen van alle velden klik op Accountinstellingen testen. om te controleren of alles werkt.

Als alles goed is ingevuld verschijnt het volgende venster.

Er is nu een testmail verstuurd naar het ingevulde e-mailadres.
Controleer in de eigen e-mail of het bericht is binnen gekomen.

Kies nu voor Opslaan .

De e-mailinstellingen zijn nu afgerond voor de gekozen gebruiker.

Mochten er zich problemen voordoen neem dan contact op met de systeembeheerder.

E-mails maken
In menu Overzichten – Mailing – Mailmerge kunnen behalve de brieven ook de e-mails worden aangemaakt. Maak met de knop <nieuw> een nieuwe email aan en vink het onderdeel ‘administratie’ en ’email’ aan zoals hieronder aangegeven.

Zie de help (F1) voor meer informatie.

Versturen email
In de administratie staat bovenin een knop <email> (mits de gebruiker voldoende rechten heeft) om een email te sturen naar de gekozen klant.