Omzet kassa per artikel

Maak een overzicht ‘artikelomzet per artikel’ als volgt: ga naar menu financieel – rapportage – kassabonnen sleep [bonnr]  terug in de titelbalk sleep [artikel] naar de blauwe balk erboven Er staat nu een overzicht van verkopen per artikel. Bovenin hoeft alleen nog maar de periode te worden ingesteld. Filter eventueel …

onTrack Mobiel/online inschrijven

Online inschrijfformulier Het online inschrijven kan worden gebruikt door Coach gebruikers via een webbrowser (computer of tablet). Binnen een centrum kan een gebruiker dan bijv. naar http://(lokaal-ip-adres-server)/cix/coach gaan waar moeten worden ingelogd op dezelfde manier als in Coach. Let op dat de Coach gebruiker minimaal rechten moet hebben op: Klanten > …

Opsturen backup naar Coach

Hieronder volgen de instructies voor het opsturen van een Coach backup : Indien er een netwerk wordt gebruikt (meerdere computers waarop Coach draait) voer dan onderstaande instructies op de server (de hoofdcomputer) uit. Zo niet, voer ze dan uit op de computer waarop Coach draait. Ga op internet naar www.wetransfer.com …

SEPA, hoe werkt het?

Hieronder volgt een technische en praktische uitleg zoals er in Coach en door de banken met de SEPA opdrachten wordt omgegaan. De SEPA opdracht is de vervanging van de oude Clieop03 incasso opdracht. Een incasso SEPA opdracht is een zogenaamd PAIN bestand in XML formaat. Al deze termen worden door …

Uitschrijven klant (lukt niet)

Nieuwe klanten die in Coach worden ingevoerd, krijgen automatisch de status van ingeschreven klant. Op het moment dat een klant niet meer interessant is voor het bedrijf, kan deze worden uitgeschreven en krijgt de klant een uitschrijfdatum met een uitschrijfreden. Vanaf het moment dat een klant is uitgeschreven kan deze …