Lessen in de Attender kunnen niet worden toegevoegd.

Probleem : in menu Onderhoud – registratie – Attender; tabblad [lessen] is de knop <opslaan> niet klikbaar als er lessen zijn toegevoegd.
Oorzaak : er zijn lessen die elkaar qua dag/tijd overlappen, dat is niet toegestaan.