Uitschrijven klant (lukt niet)

Nieuwe klanten die in Coach worden ingevoerd, krijgen automatisch de status van ingeschreven klant.

Op het moment dat een klant niet meer interessant is voor het bedrijf, kan deze worden uitgeschreven en krijgt de klant een uitschrijfdatum met een uitschrijfreden.

Vanaf het moment dat een klant is uitgeschreven kan deze klant op geen enkele manier meer deelnemen aan het centrum (geen abonnement nemen, of iets bestellen met het pasje).

Uitschrijven wordt dus niet gebruikt om een klant op nonactief te zetten; dat gebeurt automatisch als een klant geen abonnement(en) meer heeft of zich daarvoor heeft afgemeld.

Om een klant uit te schrijven moet deze klant aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • heeft geen enkele financiĆ«le binding meer met het centrum; m.a.w. :
    • heeft geen openstaande facturen
    • geen krediet meer
    • geen borgsaldo meer
  • is nonactief (heeft dus geen enkel abonnement meer)
  • komt op geen enkele wachtlijst meer voor als niet geplaatst.
  • heeft geen openstaande postbusberichten

Op dat moment kan een klant worden uitgeschreven.

Als de klant niet aan deze voorwaarden voldoet krijgt deze klant toch alvast een uitschrijfreden en volgt er een waarschuwing dat de klant wordt uitgeschreven op de eerst mogelijke datum door de Nachtwacht.

De Nachtwacht controleert elke nacht de klanten die een uitschrijf-reden hebben en nog geen uitschrijfdatum om te kijken of ze daadwerkelijk kunnen worden uitgeschreven.

Op deze manier zal een uitgeschreven klant altijd een correcte uitschrijfdatum hebben.