Versie 3290

Correcties/aanpassingen:

 • (AVG) Algemene verordening gegevensbescherming.
  • Zowel het snelscherm als standaard scherm om nieuwe klanten in te voeren of te wijzigen zijn uitgebreid met de mogelijkheid om voor zowel TechnoGym als eGym aan te kunnen geven of persoonsgegevens mogen worden doorgestuurd naar de desbetreffende partij.
   Deze staan standaard uit, waarbij de klant expliciet toestemming dient te hebben gegeven om dit aan te zetten.
  • Het is nu mogelijk om groepen van leden anoniem te maken.
   Dit kan worden gerealiseerd via Overzichten – Algemeen – Klant > selectie > klant.
   Filter bijvoorbeeld klanten op stopdatum is niet leeg en stopdatum < 1-1-2017 en zet deze naar selectie > klant.
   Klik op de knop Anoniem maken om alle klanten in de selectie anoniem te maken.
   Voorwaarde is wel dat klanten uitgeschreven kunnen worden volgens de standaard regels.
   De klanten die blijven staan na het anoniem maken voldoen niet aan de uitschrijf regels en dienen hierop gecontroleerd te worden.
 • Abonnement registraties
  • Na de laatste Windows 10 update kon het voorkomen dat er af en toe een vertraging optrad indien een klant zich met zijn/haar pas/tag registreerde. Hierdoor kon een ongeduldige klant zichzelf meerdere malen registreren.
   Dit is verholpen.
 • Abonnementen
  • Indien een abonnement wordt opgezegd per datum wordt nu de laatste openstaande factuurschemaregel automatisch herberekend aan de hand van de dagprijs van het abonnement.
  • De activiteitnaam van abonnementen in het abonnementenarchief toont nu de naam zoals deze was tijdens het toekennen van het abonnement. Wijzigingen in de activiteit zelf hebben hier geen invloed meer op.
 • SEPA
  • Indien er werd geïncasseerd op factuur kreeg de klant op zijn/haar afschrift de code van het abonnement te zien.
   Deze code is vervangen door de volledige naam van het abonnement, zodat duidelijker is waarvoor de klant betaald.
 • Mailmerge
  • Het genereren van een email op basis van een mailmerge template toont nu het juiste telefoonnummer.
 • Cockpit
  • Berekeningen Klant mutaties aangepast.
  • Berekeningen Klant opbouw aangepast.
  • Door deze aanpassingen wordt het aantal actuele klanten juist getoond.
   voorbeeld
   Actuele klanten van februari 2018 = Actuele klanten van januari + (starters + herstarters – stoppers in januari)
 • Camera’s
  • Indien er meerdere camera’s aanwezig zijn kon het voorkomen dat de verkeerde camera wordt gebruikt in Coach.
   Het instellen van de actieve camera voor Coach wordt nu op de juiste manier gebruikt.
 • eGym koppeling
  • Het is nu mogelijk om Coach te koppelen met uw eGym systeem.
   Hierbij worden klantgegevens automatisch aan het eGym systeem toegevoegd of bijgewerkt
 • TechnoGym koppeling
  • Leden worden niet meer uit alle andere groepen gehaald indien de Coach groep wordt toegekend of verwijderd bij het lid.
  • Tijdens het synchroniseren van de gegevens van een klant wordt nu ook gecontroleerd of de foto van de klant in Coach is gewijzigd ten opzichte van de foto in TechnoGym. Hier is de foto in Coach leidend en zal dus worden overschreven indien deze afwijkt.