Versie 3240

Correcties/aanpassingen:

 • Indien er Windows updates zijn geïnstalleerd, waarbij het systeem nog opnieuw opgestart moet worden kwam het voor dat het opstarten van Coach een (onterechte) foutmelding gaf (ConfigFileNotFoundException).
  Er wordt nu een duidelijk melding getoond.
 • Overzicht abonnement blokkades kan nu worden gesorteerd/gefilterd worden op start/einddatum.
 • Er kunnen nu tellingen (summaries) worden ingesteld voor Overzicht abonnement blokkades.
 • Borg betalingen worden weer op de juiste manier betaald. (Er verscheen geen “betaald op” datum).
 • Er heeft een correctie plaatsgevonden op het berekenen van de daadwerkelijke start/stopdatum van een klant.
  Indien een klant 2 abonnementen had, waarvan 1 niet verlengbaar en 1 automatisch verlengbaar werd de stopdatum van een klant verkeerd berekend.

Uitbreidingen:

 • Tijdens het aanmaken van een SEPA bestand kan er nu voor worden gekozen om alle posten op “RCUR” te zetten.
 • Printen vanuit overzichten staat nu standaard op A4 i.pv. Letter.
 • Er kunnen meerdere toegangspunten aan 1 Entrance scherm worden gekoppeld.
 • Het is nu mogelijk stations samen te voegen ten behoeve van de kasafslag.
 • Vanuit de Cockpit kan er weer worden geëxporteerd.