Automatische Storno verwerking

Wist u dat het mogelijk is om storno’s automatisch door Coach te laten verwerken ?
Wij hebben gemerkt dat hier weinig gebruik van wordt gemaakt en U als klant veel tijd kwijt bent met het handmatig verwerken hiervan. Indien storno’s handmatig worden verwerkt dient u uw (digitale) bankafschriften af te gaan om te bepalen welke post een storno is. Door middel van het kenmerk dient de juiste incassopost in Coach te worden opgezocht waarna deze handmatig moet worden gestorneerd Dit kan een tijdrovende klus zijn met natuurlijk de kans dat u er per ongeluk 1 of meerdere overslaat of zelfs de incasso post van een verkeerde klant storneert. Door gebruik te maken van de automatische stornoverwerking (Storno batches) in Coach bent U hier veel minder tijd mee kwijt, is de kans op fouten nihil en heeft U beter inzicht om welke posten het ging en de reden van de storno(s). Volg de volgende stappen om uw storno’s automatisch te laten verwerken door Coach.

 • Als eerste dient u uw zakelijke transacties te downloaden via uw bank.
  Rabobank: uitleg Downloaden zakelijke transacties
  ING: uitleg Downloaden zakelijke transacties
  ABN-AMRO: uitleg Sepa downloads 
  Let wel op dat u uw transacties in CAMT.053 formaat download en bewaar het bestand (tijdelijk) op een plek waar u deze snel terug kunt vinden. (Bijv. onder Mijn Documenten of  Downloads)
 • Verwerking CAMT.053 bestand:
  • Klik op Nieuw (1).
   U krijgt een scherm te zien om waar u het (eerder) opgeslagen CAMT.053 bestand dient te selecteren om deze te openen.
  • Nadat het bestand is verwerkt krijgt u een overzicht hiervan te zien. (3).
   Hier staat de bestandsnaam vermeld, het aantal posten, het aantal posten dat is verwerkt en het aantal dat is mislukt.
   Door op het +-je te klikken krijgt u de posten te zien.
  • De tekst in de kolom Kenmerk (4) kan per post geselecteerd worden, waarna deze door middel van Kopiëren (Ctrl-C) kan worden meegenomen naar de Incasso batches. Daar kan deze door middel van plakken (Ctrl-V) in het zoekveld worden geplaatst.
  • In de kolom Reden (5) krijgt u te zien wat de reden (volgens de bank) was van de storno.
  • In de laatste kolom Status krijgt u te zien of de storno is verwerkt, reeds eerder is verwerkt of dat er een fout is opgetreden tijdens het verwerken.

Mochten hier vragen over zijn dan horen wij dat graag.