Vrije velden

Vrij velden, details binnen Coach genaamd, kunnen worden gebruikt om klant of abonnement gegevens uit te breiden met gegevens die niet standaard aanwezig zijn binnen Coach.

Binnen Coach zijn er vier soorten details waaruit men kan kiezen:

  • Kenmerk
  • Tekst/Getal
  • Enkele keuze uit een lijst
  • Meerdere keuzes uit een lijst

Door middel van een kenmerk detail kan men een klant of abonnement karakteriseren. Een voorbeeld zou een "VIP" of "Brildragend" kenmerk kunnen zijn.
Ook is het mogelijk detail lijsten samen te stellen waaruit u een of meerdere selecties kan maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een "schoenmaat" (enkelvoudige keuze) of "anamnese verklaring" (meervoudige keuze).
Voor elk detail kan men opgeven of deze verplicht dient te worden ingevuld bij een klant of abonnement. Coach zal de gebruiker er op attenderen deze in te vullen indien dit wordt verzuimd.