Versie 3410

Coach Client: Planner Verwijderen van een herhalingspatroon verwijderd alleen de bijbehorende tijdsblokken NA vandaag. Het opschuiven van de einddatum van een herhalingspatroon maakt nu correct de missende tijdsblokken aan. Administratie – Abonnementen Onder bepaalde omstandigheden werd bij het opzeggen van een abonnement per datum de laatst openstaande factuurschema regel niet …

Versie 3400

Coach Client: Agenda’s Er kan nu worden aangegeven of het email adres tijdens het reserveren moet worden toegevoegd aan het lid indien er nog geen email adres bestaat. Er kan nu worden aangegeven of het email adres tijdens het reserveren moet worden bijgewerkt indien deze afwijkt van het in Coach …

Versie 3390

Coach Client: Agenda’s Er kan nu worden aangegeven of er voor het Online reserveren gevraagd moet worden om een bevestiging van de gezondheidscheck. Er kan worden ingesteld tot hoeveel minuten voor aanvang er nog gereserveerd kan worden. Planner Reserveringsblokken in Online agenda’s kunnen herhalend worden gemaakt. Het aantal toegestane personen wordt correct …

Versie 3360

Aanpassingen / correcties: Coach Client: Berekening Start/Stopdatum leden. Het kon in sommige uitzondering situaties voorkomen dat de einddatum van een klant niet juist werd berekend. Dit is opgelost. Synchronisatie Leden naar Technogym Indien er wijzigingen worden gemaakt bij een lid in Technogym kan Coach niet bepalen of deze klant is …

Versie 3340

Aanpassingen /correcties: Incasso (SEPA): Het kon voorkomen dat getallen in de omschrijving van een SEPA post niet werden meegenomen, waardoor de abonnementsperiode niet juist op het afschrift van de klant kwam te staan. Dit is opgelost. Registratie scherm: Indien er gebruik wordt gemaakt van interfiliale registratie worden registraties bij het …

Versie 3300

Aanpassingen /correcties: Technogym: Na het wijzigen van enkel de foto van een klant wordt deze ook direct doorgestuurd naar Technogym. Storneren via Stornobatches (CAMT.053): Indien een klant door een storno onder zijn/haar debet limiet uitkomt is dit terug te zien in de stornobatch rapportage. Hierdoor kan eventueel de debet limiet …

Versie 3290

Correcties/aanpassingen: (AVG) Algemene verordening gegevensbescherming. Zowel het snelscherm als standaard scherm om nieuwe klanten in te voeren of te wijzigen zijn uitgebreid met de mogelijkheid om voor zowel TechnoGym als eGym aan te kunnen geven of persoonsgegevens mogen worden doorgestuurd naar de desbetreffende partij. Deze staan standaard uit, waarbij de …

Versie 3270

Er zijn een aantal technische correcties doorgevoerd in verband met wijzigingen door de laatste Windows updates.

Versie 3260

Correcties/aanpassingen: Onder bepaalde omstandigheden kon het voorkomen dat er tijdens het samenvoegen van stations een fout werd gegeven dat de borg van een klant niet kon worden verhuist naar het doelstation. Dit is aangepast en stations waar dit voorkwam kunnen weer worden samengevoegd. De TechnoGym integratie heeft een aantal technische …

Versie 3240

Correcties/aanpassingen: Indien er Windows updates zijn geïnstalleerd, waarbij het systeem nog opnieuw opgestart moet worden kwam het voor dat het opstarten van Coach een (onterechte) foutmelding gaf (ConfigFileNotFoundException). Er wordt nu een duidelijk melding getoond. Overzicht abonnement blokkades kan nu worden gesorteerd/gefilterd worden op start/einddatum. Er kunnen nu tellingen (summaries) …