eGym koppeling

De eGym koppeling zorgt ervoor dat klant informatie wordt toegevoegd aan eGym of bijgewerkt indien deze al bestaat op basis van het email adres.

Overzicht verwerkte klanten:

Dit overzicht toont de klanten zoals ze zijn verwerkt in eGym en eventuele fouten waardoor de desbetreffende klanten niet konden worden verwerkt. Vanuit dit overzicht kan de koppeling naar eGym worden geconfigureerd, kan een logboek met belangrijke meldingen worden opgevraagd en kan een volledige synchronisatie handmatig worden uitgevoerd.

Configureren eGym koppeling:

De eGym koppeling kan worden geconfigureerd via het menu onderdeel Instellingen.


Indien u dit menu onderdeel selecteert wordt het volgende scherm getoond.

Algemeen:

  • Indien Ingeschakeld wordt aangevinkt zal tijdens het opslaan automatisch worden gecontroleerd of er verbinding kan worden gemaakt met eGym door middel van de Gym identificatie code en API sleutel. Indien de gegevens niet geldig zijn kan de koppeling niet worden geactiveerd.
  • Door middel van de Dagelijkse synchronisatie tijd kan worden aangegeven om welke tijd elke dag gegevens moeten worden bijgewerkt. Let hierbij op dat deze het beste kan worden ingesteld op een tijd nadat de Nachtwacht is uitgevoerd. Dan zijn alle abonnementen bijgewerkt en kan dit effect hebben op de contract datums in eGym.
  • Door middel van het Log niveau kan worden aangegeven welke soort informatie moet worden weggeschreven in het logboek.

Verbindingsgegevens:

  • Bij de Gym identificatiecode dient de code ingevuld te worden die u via eGym heeft verkregen.
  • Bij de API sleutel dient u de beveiligingssleutel in te vullen die u via eGym heeft verkregen.
    Deze zal tijdens en na het invullen om veiligheidsredenen niet zichtbaar zijn, dus bewaar deze gegevens goed.

Klant opties:

  • Indien er een Activiteitgroep wordt opgegeven zullen enkel klanten die een abonnement hebben uit die activiteitgroep worden toegevoegd aan en verwerkt worden in eGym.
  • Indien er een vinkje wordt gezet in Inclusief pasfoto’s worden pasfoto’s van klanten ook verwerkt in eGym.

Logboek:

Via het menu onderdeel Log tonen wordt een log getoond van de laatst uitvoerde acties, waarschuwingen en fouten.

Indien u dit menu onderdeel selecteert wordt het volgende scherm getoond.

Standaard worden hier enkel de log regels voor vandaag getoond. Indien u verder terug wilt, wijzig dan de vanaf datum en klik op Vernieuw. Door middel van de actie Logboek wissen wordt (na bevestiging) het volledige logboek gewist.

Handmatig synchroniseren:

Via het menu onderdeel Synchronisatie starten is het mogelijk om direct een volledige synchronisatie te laten starten.

Let op !! Om deze actie uit te voeren dient de koppeling eerst geconfigureerd te zijn.
Indien dit niet het geval is, er zijn onjuiste gegevens opgegeven of eGym is niet te benaderen zal hiervan een melding worden gegeven.