Versie 3200

Coach API.Aanpassing /uitbreiding van de API voor derden. (Clubplanner, Gymapps). Opvragen start- en stopdatums t.b.v. berekeningen duur lidmaatschap.Technogym.Aanpassing koppeling t.a.v. Technogym cloud.- Niet gelukte synchronisaties van registraties worden s’nachts alsnog bijgewerkt.- De export / synchronisatie is uitgebreid met het toevoegen / verwijderen van    membership informatie.ExportsMeer export mogelijkheden naar excel.- …

versie 3190

Er is een fix aangebracht met betrekking tot het oude bankrekeningnummeren landcode.Bij het aanmaken van de SEPA wordt hier niet meer op gecontroleerd.

versie 3170

Creditnota overzichtEr is een nieuw overzicht (Financieel – Rapportage – Creditnota overzicht) ten behoeve van Creditnota’s toegevoegd.Binnen dit overzicht worden alle Creditnota’s getoond afhankelijk van een datum filter.Getoonde Creditnota’s bevatten informatie met betrekking tot de creditnota zelf, de bijbehorende factuur, klant informatie en de activiteit.Zowel de creditnota als de factuur …

versie 3160

ExportService – TechnoGym CloudVerwijderen van leden uit de ingestelde groep was omgevallen door een wijziging aan de kant van TechnoGym.Dit is gecorrigeerd.Client – Administratie algemeenBankrekening is niet meer verplicht.Client – Snelscherm nieuwe klantNa foutief invoeren van gegevens en opslaan werden de communicatie-types voor telefoon en email ge-reset,waardoor en na het …

versie 3150

.NET integratie verwijderd uit de Coach ClientAls gevolg hiervan dienden een aantal onderdelen herbouwd te worden.- Entrance instellingen herschreven.- Probleem met achtergrond en logo opgelost. (jpg formaat)- Ondersteuning voor .bmp, .jpg, .png bestanden in de Entrance- Dashboard herschrevenProbleem met verjaardagen opgelost. Verjaardagen van actieve leden worden getoond.Coach API aanpassingen:- De waarde …

versie 3130

Algemeenin de overzichten zijn de statistieken voor starter en stopper gecorrigeerdde betalingshistorie onder klant (administratie) toont nu de afgelopen 4 weken als standaard om de performance te verbeterenEntrance probleem opgelost met betrekking tot het wegvallen van de verbinding. (vooral ‘s nachts tijdens/na de nachtwacht). Entrance zal de verbinding automatisch weer …

versie 3110

LET OP! met deze update kunnen géén clieop03 opdrachten meer worden gemaakt!Koppeling met FITapp4you app!Koppeling met Techno Cloud; al uw gegevens direct vanuit Coach in de Techno Cloud beschikbaar!!Lancering van Ontrack Mobiel/Online inschrijfmodule; schrijf leden direct vanaf uw Ipad in! Zie onTrack Mobiel / online inschrijven voor meer info.de mailmerge in Coach is uitgebreid …

versie 3040

LET OP! met deze update kunnen géén clieop03 opdrachten meer worden gemaakt!Incasso-modulezie http://www.coach.nl/coach-faq/lists/coach-faq/sepa-hoe-werkt-het- voor een uitleg van de werking van de SEPA.eerste opdrachten worden nu geïncasseerd op vandaag + 6 werkdagen.vervolgopdrachten worden nu geïncasseerd op vandaag + 3 werkdagen.rest vervolgopdrachten (van eerste opdrachten) worden nu geïncasseerd op vandaag + 8 werkdagen.deze uitvoerdatums …

versie 3030

deze update bevat een aantal kleine correcties m.b.t. de SEPAcontrole dat machtigingsdatum niet in de toekomst mag staan toegevoegdextra controle op de BICBelgische en Duitse rekeningnummers kunnen nu met de juiste landcode worden ingevoerdhet is mogelijk om de omschrijving van de incassoposten op klantniveau aan te passen voor persoonlijke boodschappen …