Balans saldo stand per 31 december

Om de stand van zaken per 31-12 te kunnen zien van de balans voer hiervoor de volgende commando’s uit:

–      Ga naar menu Financieel – Rapportage – Balans

–      Vul bovenaan bij de van datum ‘1-1-2000’ in en klik op de knop <vernieuw>

–      Klik bij de kolomtitel [jaar] op de filterknop (pijl omlaag) en vink het laatste jaar uit.

In de meest rechterkolom ‘groot totaal’ staat nu het saldo per grootboek van 1 januari