Versie 3200

Coach API.

 • Aanpassing /uitbreiding van de API voor derden. (Clubplanner, Gymapps). Opvragen start- en stopdatums t.b.v. berekeningen duur lidmaatschap.

Technogym.

 • Aanpassing koppeling t.a.v. Technogym cloud.
  - Niet gelukte synchronisaties van registraties worden s'nachts alsnog bijgewerkt.
  - De export / synchronisatie is uitgebreid met het toevoegen / verwijderen van    membership informatie.

Exports

 • Meer export mogelijkheden naar excel.
  - Incasso opdrachten.
  - Betalingen vanuit de Geldstroom

Invoerscherm

 • Aanpassingen snel invoerscherm.
  Mobiel telefoonnummer optie toegevoegd.
  Invoermaskers aangepast.

Sepa

 • Sepa aanpassing bij een wijziging van het incassantenid.
  Bij het wijzigen van het incassantenid.worden alle posten weer teruggezet op een First incasso.

Printer

 • Print problemen vanuit de betalingshistorie.
  Bij het printen van een kassabon gevolgd door een factuur print
  word de opmaak van de pagina van de bonprinter vastgehouden.
  Dit is gecorrigeerd.

Overzichten.

 • Aanpassing overzicht gemiddelde bezoekersaantallen.
  Bij het bepalen van de gemiddelde bezoekersaantallen kan nu een
  een begin- en einddatum worden ingesteld waarover de gemiddeldes worden berekend.

Bugs.

 • In coach was het tot deze versie mogelijk om met meerdere gelijktijdige gebruikers dan de licentie toelaat de in de administratie te werken.
  Dit is gecorrigeerd.