versie 3190

  • Er is een fix aangebracht met betrekking tot het oude bankrekeningnummer
    en landcode.
    Bij het aanmaken van de SEPA wordt hier niet meer op gecontroleerd.