versie 3170

Creditnota overzicht

 • Er is een nieuw overzicht (Financieel – Rapportage – Creditnota overzicht) ten behoeve van Creditnota’s toegevoegd.
  Binnen dit overzicht worden alle Creditnota’s getoond afhankelijk van een datum filter.
  Getoonde Creditnota’s bevatten informatie met betrekking tot de creditnota zelf, de bijbehorende factuur, klant informatie en de activiteit.
  Zowel de creditnota als de factuur kunnen worden geopend en afgedrukt.
  Ook kan het overzicht zelf worden afgedrukt en worden geëxporteerd naar Excel.

Factuur overzicht

 • In het Factuur overzicht (Financieel – Rapportage – Factuur overzicht) is een kolom toegevoegd met het aantal dagen openstaand.
 • Er is een kolom toegevoegd welke de betaalwijze toont voor de factuur, welke door het openen van de factuur kan worden aangepast.
 • De snelheid van het tonen van openstaande facturen is verbeterd door standaard de openstaande factuurschema regels NIET te tonen.
 • Het openen van een factuur nadat een filter was ingesteld toonde de verkeerde factuur. Dit gecorrigeerd.
 • Tijdens het bekijken van het factuur overzicht gebruikte de PC 100% CPU. Dit is gecorrigeerd.

Betalingswijze openstaande factuur wijzigen

 • Van openstaande facturen kan een betaalwijze worden opgegeven om te voorkomen dat een factuur mee gaat in een incasso opdracht. Indien er geen betaalwijze voor een factuur is opgegeven (leeg) zal de betaalwijze zoals ingesteld bij de klant worden gehanteerd

Incasso

 • Handmatige Incasso
 • In de Incasso module is een extra tab (Openstaande facturen) toegevoegd.
  Hier worden alle openstaande facturen getoond met de mogelijkheid om op basis van aangevinkte facturen een handmatige incasso te draaien.
  Per factuur wordt de standaard factuur informatie en de volgende extra informatie getoond:
  -   Aantal dagen openstaand.
  -   Huidige betalingsmethode.-
  -   Aantal keer dat de factuur gestorneerd is.
  -   De laatste storno datum.
  -   De storno’s (factuur uitklappen) met het storno bedrag, de storno datum en
      eventuele reden.

  SEPA

 • Er wordt een waarschuwing gegeven tijdens het aanmaken van een SEPA opdracht indien dit niet voor de laatste productie incasso is.
 • Het aanmaken van een SEPA opdracht negeert nu gestorneerde incasso posten.

Storneren

 • Storneren van een incassopost welke reeds gestorneerd is geeft nu een foutmelding.

Administratie

 • Invoeren nieuwe klant
  Volgorde van IBAN – BIC aangepast, zodat na invullen van de IBAN de BIC codes automatisch worden gefilterd.
 • IBAN controle aangepast en getest tegen IBAN-s van alle Europese landen.
 • Filter Module (Overzichten – Algemeen – KlantDoor middel van deze uitbreiding is het mogelijk om ingestelde filters te bewaren en opnieuw toe te passen om zo veel gebruikte overzichten snel op te kunnen roepen. Deze filters kunnen opgeslagen worden voor eigen gebruik (mijn filters) of ten behoeve van alle gebruikers (algemeen). Tijdens het opslaan van een filter worden de instellingen van alle gefilterde overzichten op dat moment bewaard. Hieronder vallen ingestelde filters, groeperingen, sorteringen, zichtbare kolommen en berekeningen die op dat moment per overzicht aanwezig zijn.

 • Tijdens het uitvoeren van een 1e installatie of update worden een aantal veel gebruikte filters standaard aangemaakt.

Coach API

 • Ten behoeve van 3e partijen die koppelen met Coach is de API uitgebreid met het kunnen opvragen van de volgende gegevens:
  -   Abonnement blokkades
  -   Blokkade soorten
  -   Abonnementen (alleen huidige abonnementen van klanten
  -   Registraties (maximaal tot 6 maanden terug)-
  -   Klantnotities
  -   Foto’s van klanten.